Galicia | Interpretación y Técnicas Gráficas

Profesorado de Música y Artes Escénicas.

Xúntase o Anuncio do 15 de outubro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia nas especialidades de interpretación (594451) e técnicas gráficas (594457).

Plazo de presentación de solicitudes 10 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación (DOG 28/10/13). 7 de noviembre