Galicia | Artes plásticas y diseño: Joyería y Orfebrería

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño na especialidade de Xoiaría e Ourivería
Mér, 01/07/2015 – 08:45

Xúntase o Anuncio do 19 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño na especialidade de Xoiaría e Ourivería.

  • Importante:  Ademáis das titulacións esixidas que se  relacionan na convocatoria é imprescindible posuír – segundo se indica na mesma – o título de Técnico Superior nalgún dos ciclos formativos de grao superior que integran a familia profesional artística de “Xoiaría da Arte”establecidas polo Real Decreto1297/1995, do 21 de xuño, (BOE do 15 de setembro), ou título declarado equivalente aos efectos académicos
Anuncios