Galicia | Música y Artes Escénicas: Clave

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas na especialidade de clave
Xúntase o Anuncio do 21 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas na especialidade de clave (594405).
  • Próxima publicación no DOG
  • O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez díasnaturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia