Cataluña | Bolsa de trabajo de personal docente | Todos los cuerpos | Varias especialidades

  • Presentación de la solicitud para incorporarse a la bolsa: del 10 al 18 de ctubre de 2016
  • Publicación de la lista priovisional de admitidos y excluidos: segunda quincena de noviembre de 2016

ESPECIALITATS I SERVEIS TERRITORIALS

A continuació teniu el llistat d’especialitats i serveis territorials que han estat publicats a l’annex de la Resolució ENS/2231/2016, de 3 d’octubre, que regula aquesta obertura de borsa:

Cos de mestres

 • Audició i llenguatge (ALL)
 • Vallès Occidental
 • Maresme-Vallès Oriental
 • Girona

Música (PMU)

 • Vallès Occidental
 • Maresme-Vallès Oriental
 • Girona

Cos de professors d’ensenyament secundari

Alemany (AL)

 • Baix Llobregat
 • Vallès Occidental
 • Maresme-Vallès Oriental
 • Girona
 • Catalunya Central

Anglès (AN)

 • Baix Llobregat
 • Vallès Occidental
 • Catalunya Central

Cultura clàssica (CLA)

 • Barcelona Comarques
 • Baix Llobregat
 • Vallès Occidental
 • Maresme-Vallès Oriental
 • Girona
 • Lleida
 • Terres de l’Ebre
 • Catalunya Central

Economia (ECO)

 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Barcelona Comarques
 • Baix Llobregat
 • Vallès Occidental
 • Maresme-Vallès Oriental
 • Terres de l’Ebre
 • Catalunya Central

 

Física i química (FQ)

 • Barcelona Comarques
 • Baix Llobregat
 • Vallès Occidental
 • Maresme-Vallès Oriental
 • Catalunya Central

Francès (FR)

 • Baix Llobregat
 • Vallès Occidental
 • Maresme-Vallès Oriental
 • Girona
 • Terres de l’Ebre
 • Catalunya Central

Llengua catalana i literatura (LC)

 • Barcelona Comarques
 • Baix Llobregat
 • Vallès Occidental
 • Maresme-Vallès Oriental
 • Tarragona
 • Catalunya Central

Llengua castellana i literatura (LE)

 • Maresme-Vallès Oriental
 • Catalunya Central

Matemàtiques (MA)

 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Barcelona Comarques
 • Baix Llobregat
 • Vallès Occidental
 • Maresme- Vallès Oriental
 • Girona
 • Catalunya Central

Música (MU)

 • Vallès Occidental
 • Maresme-Vallès Oriental
 • Girona
 • Lleida

Administració d’empreses (501)

 • Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Anàlisi i química industrial (502)

 • Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Assessoria i processos d’imatge personal (503)

 • Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Construccions civils i edificacions (504)

 • Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Hoteleria i turisme (506)

 • Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Informàtica (507)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Navegació i instal·lacions marines (509)

Terres de l’Ebre

Organització i gestió comercial (510)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Organització i processos de manteniment de vehicles (511)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Organització i projectes de fabricació mecànica (512)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Organització i projectes de sistemes energètics (513)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos de cultiu aqüícola (514)

Terres de l’Ebre

Processos de producció agrària (515)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos industria alimentaria (516)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (517)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos sanitaris (518)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos i productes d’arts gràfiques (522)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos i productes de fusta i mobles (523)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Sistemes electrònics (524)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Sistemes electrotècnics i automàtics (525)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Cos de professors tècnics de formació professional

Cuina i pastisseria (601)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Equips electrònics (602)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Estètica (603)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids (605)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Instal·lacions electrotècniques (606)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Instal·lació i equips criança i cultiu (607)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Laboratori (608)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Manteniment de vehicles (609)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Mecanització i manteniment de màquines (611)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Oficina de projectes de construcció (612)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Operacions de processos (615)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Operacions i equips de producció agrària (616)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Patronatge i confecció (617)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Perruqueria (618)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Procediments sanitaris i assistencials (620)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos comercials (621)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos de gestió administrativa (622)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Producció en arts gràfiques (623)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Serveis de restauració (626)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Sistemes i aplicacions informàtiques (627)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Soldadures (628)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Tècniques i procediments d’imatge i so (629)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

Conservació i restauració de tèxtils (705)

Consorci d’Educació de Barcelona

Girona

Materials i tecnologia: disseny (720)

Consorci d’Educació de Barcelona

Girona

Mitjans informàtics (722)

Consorci d’Educació de Barcelona

Girona

Organització industrial i legislació (723)

Girona

Catalunya Central

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Esmalts (807)

Consorci d’Educació de Barcelona

Girona

Modelisme i maquetisme (809)

Consorci d’Educació de Barcelona

Girona

Tècniques tèxtils (820)

Consorci d’Educació de Barcelona

Girona

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Alemany (133)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Àrab (134)

Consorci d’Educació de Barcelona

Girona

Rus (138)

Consorci d’Educació de Barcelona

Maresme- Vallès Oriental

Tarragona

Terres de l’Ebre

Xinès (139)

Consorci d’Educació de Barcelona

Espanyol (190)

Consorci d’Educació de Barcelona

Francès (192)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Anglès (193)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Català (195)

Consorci d’Educació de Barcelona

Girona

Èuscar (198)

Consorci d’Educació de Barcelona

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

07/10/2016 13:11 (24)