Galicia | Todos los cuerpos, varias especialidades

Plazo: hasta el 15 de julio

CorpoEspecialidades
Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas Chinés
Inglés
Italiano
Xaponés
Corpo de profesores de música e artes escénicas Acordeón
Arpa
Fagot
Frauta travesa
Fundamentos de composición
Guitarra
Piano
Violín
Linguaxe musical
Corpo de mestres Educación Física
Música
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Educación Primaria
 
Corpo de profesores de ensino secundario Filosofía
Grego
Latín
Matemáticas
Francés
Orientación
Lingua galega e literatura
Administración de empresas
Asesoría e procesos de imaxe persoal
Informática
Organización e xestión comercial
Organización e procesos de mantemento de vehículos
Organización e proxectos de fabricación mecánica
Procesos de produción agraria
Procesos diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos
Procesos sanitarios
Procesos e produtos en madeira e moble
Corpo de profesores técnicos de formación profesional Cociña e pastelaría
Estética
Laboratorio
Mantemento de vehículos
Patronaxe e confección
Peiteado
Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico
Procedementos sanitarios e asistenciais
Procesos comerciais
Servizos de restauración
Sistemas e aplicacións informáticas
Soldadura
Técnicas e procedementos de imaxe e son
Corpo de profesores de artes plásticas e deseñoVolume