Illes Balears | Convocatoria para formar bolsa de aspirantes en todas las especialidades

Resolució de la directora general de Personal Docent de data 16 de desembre de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2021-2022.

 Tota la informació sobre les interinitats

Interinitats 2020-21

Termini de solicituds
del 19 de gener al 23 de març

Anuncio publicitario